Czym grozi hałas w pracy?

Wśród licznych zagrożeń w środowisku pracy wiele z nich jest charakterystyczna dla danej branży. To sprawia, że należy brać te elementy pod uwagę podczas oceny ryzyka. Można jednak odpowiednio wyposażyć pracownika w rozwiązania zmniejszające ryzyko choroby lub urazów. W przypadku ochrony słuchu, wykorzystuje się najczęściej stopery do uszu, zatyczki lub rozmaite nauszniki tłumiące hałas. Ich zadaniem nie jest całkowita eliminacja dźwięków, lecz ich skuteczne ograniczenie. Nadmierny hałas, szczególnie długotrwały może prowadzić do licznych chorób, w tym również depresji i rozdrażnienia. Biorąc pod uwagę fakt, że w pracy spędzamy wiele godzin w ciągu dnia należy zadbać o odpowiednią ochronę. Ochrona słuchu wykorzystywana jest w pracach związanych z obróbką materiałów, pracach rzemieślniczych oraz budowlanych. Natężenie dźwięków i poziom hałasu ma duży związek z warunkami panującymi w zakładzie oraz maszynami, które są w nim wykorzystywane. Należy jednocześnie pamiętać, że wybierając konkretne rozwiązanie brać pod uwagę częstotliwość ich wykorzystania oraz względy higieniczne oraz ekonomiczne.